Moszczenica Promuje Innowacje

Gmina Moszczenica jest liderem innowacji- wśród wszystkich gmin wiejskich w kraju została wybrana „Najbardziej innowacyjną gminą w Polsce” a także została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Tytuł został przyznany w plebiscycie organizowanym przez Rzeczpospolitą i był między innymi efektem ciężkiej pracy, zaangażowania, kreatywności i otwartości na współpracę pomiędzy władzami lokalnymi a Politechniką Częstochowską, z którą zrealizowano projekt o wartości ponad 12 mln zł: E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyforwemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin". Podjęte działania, których rozszerzenie i kontynuacja znajduje miejsce w niniejszym projekcie wynikają z wnikliwej analizy potrzeb jakiej dokonała Gmina Moszczenica wśród przedsiębiorców i ogółu społeczeństwa w trakcie przygotowywania Aktualizacji Strategii Gminy Moszczenica na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na problemy wynikające z diagnozy społeczno-gospodarczej regionu, badań, analiz, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami: rosnące bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem i odpływ młodych wykształconych ludzi z Gminy jaki i z województwa, niski wskaźnik przedsiębiorczości w tym działalności innowacyjnej, niewykorzystanie dogodnego położenia terenów inwestycyjnych w regionie, tradycyjne technologie w produkcji, ograniczona chłonność rynku regionalnego na lokalne produkty, niewystarczający potencjał przetwórczy produktów rolnych, słaba promocja środowisk biznesowych, w tym producentów (przetwórców) i produktów rolniczych, brak współpracy z partnerami z kraju i zagranicy. Przyjęta do realizacji w gminie strategia jest spójna z celami krótko- i długofalowymi projektu, którymi są:
Podejmowanie działań zmierzających do promowania walorów Gminy Moszczenica i woj. łódzkiego w zakresie lokalizowania inwestycji w szczególności Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych,
Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez przedsiębiorstwa z terenu gminy i regionu,
Budowę sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej zmierzającej do zwiększenia liczby inwestycji zagranicznych na terenie gminy i w regionie,
Zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań kooperacyjnych,
Promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej gminy i regionu,
Tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin,
Wspieranie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w szczególności: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE).
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji. Ponadto, zwiekszenie międzynarodowej rangi gminy Moszczenica i regionu lódzkiego, zwiększenie ekspansji lokalnych i regionalnych przedsiebiorców na rynki zagraniczne – co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu ich działalnosci eksportowej. Cel zostanie osiągnięty przez:
Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez przedsiębiorstwa z terenu gminy i regionu,
Budowę sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej zmierzającej do zwiększenia liczby inwestycji zagranicznych na terenie gminy i w regionie,
Zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań kooperacyjnych,
Promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej regionu,
Tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin,
Wspieranie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w szczególności: Informatyka i telekomunikacja, Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, Energetyka (w tym OZE),
Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności dla inwestorów z kraju i zagarnicy na terenie Gminy Moszczenica w postaci budowy Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)

Projekt pn.: „Wzrost eksportu sektora MSP w Lódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gmine Moszczenica”, dofinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Os priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, dzialanie: II.2 Internacjonalizacja przedsiebiorstw, poddzialanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020.

Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.02.02.02-10-0027/16-00.
Całkowita Wartość Projektu wynosi: 1 074 498,00 zl
Wydatki Kwalifikowane Projektu Wynoszą: 910 600,00 zl

Przygotowanie dokumentacji Projektu było możliwe dzięki współpracy Urzędu Gminy w Moszczenicy, Politechniki Częstochowskiej oraz Łódzkiego Domu Biznesu. W szczególności, w pracach tych brali udział:

Zespół projektowy

mgr inż. Krzysztof Jędrzejczyk - Sekretarz Urzędu Gminy w Moszczenicy
mgr inż. Tomasz Mikulski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych, Urząd Gminy w Moszczenicy
Mateusz Świąder - Inspektor ds. Biura Obsługi Inwestora
dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. P. Cz. - Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych, Politechnika Częstochowska
mgr Maciej Kokotek - Łódzki Dom Biznesu
mgr Arkadiusz Szymański - Łódzki Dom Biznesu
dr inż. Marcin Korytkowski - Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych, Politechnika Częstochowska

Instytucje i firmy, które bezinteresownie przyczyniły się do powstania dokumentacji projektowej

Adam Bielawski - Branch Manager ManpowerMoszczenica Promuje Innowacje

Nadchodzące wydarzenia

Brak elementów.

Więcej...

Aktualności

Tekst alternatywny

10.07.2018

Motofestyn 2018

W To była VIII edycja tej popularnej w regionie imprezy. Moszczenicy można było podziwiać m.in. Marcina Głowackiego, mistrza świata w stuncie motocyklowym. Głowacki nazywany "Polish Ninja" zachwycił widzów niesamowitymi akrobacjami, m.in. staniem na głowie w tracie jazdy. Oprócz mistrzowskich pokazów stuntu można było zobaczyć drift, czyli jazdę w kontrolowanym poślizgu w wykonaniu Holy Drift, pokazy sztuki walki szkoły Akido Akikai czy akcję ratowniczą w wykonaniu strażaków. Zespół Jacy Tacy Moszczenicy zaprosił na tradycyjne puszczanie wianków i ognisko. Gwiazdą wieczoru była grupa D-Bomb. Motofestynowi towarzyszyła zbiórka krwi zorganizowana przez moszczenicki klub HDK PCK. Zebrano 7200 ml krwi.  W niedzielę drugiego dnia można było podziwiać zabytkowe samochody m.in. amerykańskie mustangi. Niestety padający deszcz pokrzyżował plany organizatorów, którzy zmuszeni byli odwołać występy Formacji Chatetlet i Agaty Michalskiej z The Others. Artyści przyjadą do Moszczenicy w innym terminie.

Czytaj więcej...
Tekst alternatywny

10.07.2018

Utrudnienia w ruchu

UWAGA! Zmienił się termin zamknięcia przejazdu kolejowego w Raciborowicach. Od dnia 09.07.2018 r. do dnia 25.07.2018 r. będzie zamknięty przejazd kolejowy kat. C w km 127+441 linii kolejowej nr 1, będący skrzyżowaniem z drogą gminną nr 110056E w miejscowości Raciborowice. Prace związane z remontem nawierzchni drogowo-torowej prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu przejazdu kolejowego dla ruchu kołowego. Objazd wyznaczono w następujący sposób: z miejscowości Raciborowice do miejscowości Baby, a następnie drogą wojewódzką nr 716 do Biskupiej Woli oraz analogicznie w przeciwnym kierunku. O remoncie informowaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...
Tekst alternatywny

10.07.2018

Uwaga na pobór wody!

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy ze względu na zbyt duży pobór w stosunku do możliwości ujęcia wody zwraca się z apelem o zaniechanie korzystania z wody sieciowej do celów innych niż socjalno-bytowe. Apel dotyczy mieszkańców miejscowości zaopatrywanych z ujęcia wody w Moszczenicy: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gajkowice, Kosów, Gazomia Stara, Białkowice, Pomyków (od Moszczenicy)Przedsiębiorstwo prosi również o o zwrócenie uwagi na pobór wody z hydrantów p.poż przez osoby do tego nieuprawnione. Jedyne uprawnione podmioty to Jednostki Straży Pożarnej oraz służby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy.Wszelkie zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod następujące numery telefonów: 44 6169486 dni powszednie w godz. 7-15 oraz numery komórkowe: 602693822 lub 608365540 całodobowo.

Czytaj więcej...
Tekst alternatywny

09.07.2018

Odnowiony przystanek

Przystanek autobusowy położony przy Rynku w Srocku przestał straszyć. Wielokrotnie dewastowany był antywizytówką miejscowości. Teraz został wyremontowany z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy mają nadzieję, że wszyscy będą dbać o wspólne dobro.Zakres remontu obejmował m.in. naprawę murów, wymianę dachu, wykonanie nowej posadzki oraz likwidację ścianki działowej i drzwi co pozwoliło powiększyć miejsce dla pasażerów.

Czytaj więcej...
Tekst alternatywny

09.07.2018

Remont przejazdu w Raciborowicach

Uwaga utrudnienia w ruchu. W dniach 25.06.2018 r. – 11.07.2018 r. będzie zamknięty przejazd kolejowy kat. C w km 127+441 linii kolejowej nr 1, będący skrzyżowaniem z drogą gminną nr 110056E w miejscowości Raciborowice.Prace związane z remontem nawierzchni drogowo-torowej prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu przejazdu kolejowego dla ruchu kołowego. Objazd wyznaczono w następujący sposób: z miejscowości Raciborowice do miejscowości Baby, a następnie drogą wojewódzką nr 716 do Biskupiej Woli oraz analogicznie w przeciwnym kierunku.

Czytaj więcej...
Tekst alternatywny

10.07.2018

Uwaga na pobór wody!

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy ze względu na zbyt duży pobór w stosunku do możliwości ujęcia wody zwraca się z apelem o zaniechanie korzystania z wody sieciowej do celów innych niż socjalno-bytowe. Apel dotyczy mieszkańców miejscowości zaopatrywanych z ujęcia wody w Moszczenicy: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gajkowice, Kosów, Gazomia Stara, Białkowice, Pomyków (od Moszczenicy) Przedsiębiorstwo prosi również o o zwrócenie uwagi na pobór wody z hydrantów p.poż przez osoby do tego nieuprawnione. Jedyne uprawnione podmioty to Jednostki Straży Pożarnej oraz służby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy. Wszelkie zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod następujące numery telefonów: 44 6169486 dni powszednie w godz. 7-15 oraz numery komórkowe: 602693822 lub 608365540 całodobowo.

Czytaj więcej...
Więcej...

Wyszukiwarka